KKIC

KKIC er betegnelsen for Korups nye halprojekt Korup Kultur og IdrætsCenter. Bestyrelsen nedsatte i foråret…

KKIC er betegnelsen for Korups nye halprojekt Korup Kultur og IdrætsCenter. Bestyrelsen nedsatte i foråret 2011 en arbejdsgruppe bestående af Jesper Frandsen, Martin Eskesen og Per Jakobsen, som fik til opgave at komme med oplæg til bestyrelsen på, hvordan badmintonafdelingen skal forberede sig på det nye center. Arbejdsgruppen har oplægget klar til September 2011, hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til hvordan der fremadrettet skal arbejdes med projektet.   Opdatering oktober 2011 Arbejdsgruppen fremlage sit oplæg til bestyrelsen på et møde i slutningen af september 2011, og bestyrelsen var meget positiv overfor alle de emner og muligheder der blev fremlagt. Den har nu udvalgt de emner der skal arbejdes videre med de næste par måneder, og hvilke der skal tages fat i på et senere tidspunkt. Det første tiltag bestyrelsen har taget fat i, er påbegyndelsen af et nyhedsbrev som vil blive udsendt til klubbens medlemmer når der er nyheder vedr. projektet. Derudover har klubbens næstformand, Jesper Frandsen, også valgt at gå mere ind i projektet omkring KKIC, ved at sætte sig som næstformand for repræsentantsskabet. Dermed har klubbens medlemmer alle muligheder for at blive opdateret omkring projektet, og skulle man have spørgsmål som man ikke lige syntes man får besvaret i nyhedsbrevene, eller bare er mere nysgerig, er man altid velkommen til at sende en mail til kkic@korupbadminton.dk. Det kan i øvrigt nævnes at der er brugermøde torsdag den 3. november kl. 19.00 i Korup hallens cafeteria, hvor alle interesserede har mulighed for at komme op og se de færdige tegninger, og stille spørgsmål til arkitekten og ikke mindst KKICs bestyrelse.     Link til KKIC’s hjemmeside: www.korup-kulturcenter.dk