Main menu

Generalforsamling 2021

Kære alle,

Hermed indkaldelse til Generalforsamling 2021, der i år afholdes onsdag den 9. juni 2021 kl. 19:00-? i lærerværelset på Korup Skole.
NB! HUSK GYLDIGT CORONAPAS
(Der er stemmeret til alle spillere over 15 år, samt forældre til ungdomsspillere under 15 år med fuldmagt)

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter §8.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Plan for kommende år (Godkendelse)
 5. Forelæggelse af regnskab
 6. Budget for kommende år (Godkendelse)
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal sendes til formand@korupbadminton.dk senest 2 døgn inden afholdelsen af generalforsamlingen.

På valg er:

 • Bestyrelsesmedlem (Jane) – vælges for to år (Jane modtager genvalg)
 • Bestyrelsesmedlem (Line) – vælges for to år (Line modtager ikke genvalg)

OBS! STORT BEHOV FOR NYE FRISKE KRÆFTER I BESTYRELSEN!!
Jane, der i dag er ungdomsformand har de sidste mange år gjort et kæmpe stykke arbejde for at skabe super gode rammer og oplevelser for vores ungdomsspillere.
Jane har desværre et ønske om at trække sig tilbage fra den rolle, så der er nu behov for at finde nye kræfter der ønsker at komme ind og tage over på ungdom.
Heldigvis har Jane tilbudt at fortsætte i bestyrelsen, således hun kan hjælpe med at sætte de nye medlemmer ind i opgaverne, så vi sikrer den bedst mulige overdragelse, så vær ikke nervøs ved at melde dig 😀
Line, der i dag er seniorformand har i flere år ydet en kæmpe indsats for klubben og har desværre valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, så der er også her behov for nye kræfter til at hjælpe til.
Eksempler på opgaver er f.eks. at følge op på kontingentindbetalinger, koordinering og planlægning sammen med trænere, holdtilmeldinger, planlægning af arrangementer, tøj/boldaftale m.v.
Jo flere vi er i bestyrelsen, jo mere kan vi dele opgaverne ud og dermed også sikre de bedst mulige rammer for spillerne.
Lykkedes det ikke at få nye kræfter til bestyrelsen, kan vi i værste tilfælde risikere, at foreningen ikke kan drives videre, så KOM og vær med til at bygge de bedst mulige rammer for Korup Badminton.
HUSK, vi er selv med til at beslutte hvad vi ønsker at lave, så vi styrer i stort omfang også selv den tid der kan/skal bruges 😀

Vi håber at se så mange af jer som muligt.


Venlig hilsen

Kenneth Risum
Formand, Korup Badminton

Kontakt

Korup Idrætsforening
Badminton
Korup Kultur- & Idrætscenter
Præstevej 12
5210 Odense NV
Konto. Nr. 6880 0004124821
CVR nr. 20020091

Links

Resultater

Sponsorer

 • Forza logo
 • Ketshop
 • Badmintonshoppen
 • E Stein Frandsen
 • Facebook