Main menu

Generalforsamling i Korup Badminton 2019

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 27. marts 2019 kl. 19:00
I Korup Kultur & Idrætscenter i mødelokale

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter §8.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Plan for kommende år (Godkendelse)
 5. Forelæggelse af regnskab
 6. Budget for kommende år (Godkendelse)
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formand@korupbadminton.dk senest 4 døgn
inden afholdelsen af generalforsamlingen.

På valg er:
 Kasserer – vælges for to år (Mailken modtager genvalg)
 2 Bestyrelsesmedlemmer – vælges for to år (Jane og Line modtager genvalg)

Valg af revisor, jfr. §7
På valg er:
 Revisorsuppleant – vælges for ét år

 1. Eventuelt

Klubben vil være vært for en forfriskning.

På bestyrelsens vegne
Kenneth Risum – nuværende formand

Kontakt

Korup Idrætsforening
Badminton
Korup Kultur- & Idrætscenter
Præstevej 12
5210 Odense NV
Konto. Nr. 6880 0004124821
CVR nr. 20020091

Links

Resultater

Sponsorer

 • Forza logo
 • Ketshop
 • Badmintonshoppen
 • E Stein Frandsen
 • Facebook